Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 9.410 -9 (-0,94) 27,19 0,39
BAL 7.900 0 (0) 9,74 0,51
BBH 11.000 0 (0) 42,94 0,30
BBS 0 -10.100 (-100,00) 9,17 0,56
BPC 0 -10.100 (-100,00) 30,13 0,41
BTG 8.800 0 (0) 43,30 0,57
BXH 18.000 -2.000 (-10,00) 53,29 0,98
DPC 14.100 0 (0) -4,44 1,24
HBD 19.000 0 (0) 8,57 1,14
HDO 400 0 (0) -0,04 0
HPB 17.800 0 (0) 7,20 0,57
ILS 11.646 -354 (-2,95) 58,38 1,25
INN 52.356 -1.144 (-2,14) 9,19 1,40
MCP 28.100 0 (0) 18,14 1,66
NHP 300 0 (0) -0,11 0,05
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Hợp Tác Kinh Tế 50,96%
Công ty Cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh 34,84%
Công ty Hợp tác kinh tế - Quân khu 4 20,38%
Bùi Quốc Hân 1,33%
Nguyễn Xuân Hải 0,52%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 24/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 24/04/2023

Xem thêm