Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 15.796 -1.504 (-8,69) -16,58 1,64
BFC 37.000 +0 (+0) 9,01 1,56
BT1 12.800 0 (0) 47,02 0,72
CPC 20.807 +107 (+0,52) 8,26 0,98
CSV 72.200 -40 (-0,55) 16,52 2,15
DCM 39.000 -45 (-1,14) 16,86 2,01
DDV 19.969 -131 (-0,65) 30,25 1,69
DGC 123.300 +10 (+0,08) 15,64 3,74
DHB 9.777 -123 (-1,24) 2,59 4,10
DOC 9.300 +600 (+6,90) 19,71 0,87
DPM 38.800 -5 (-0,12) 28,29 1,29
HAI 1.500 0 (0) 3,82 0,15
HPH 17.600 0 (0) 23,71 1,46
HSI 1.200 0 (0) -0,72 0
HVT 82.624 +2.424 (+3,02) 20,79 2,23
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 67,06%
Công ty TNHH Hoàng Ngân 24,47%
Lê Ngọc Quang 0,06%
Hồ Sỹ Tiến 0,03%
Hoàng Văn Tại 0,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 21/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 02/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 12/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 07/01/2024

Xem thêm