Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 4.806 +6 (+0,13) 52,32 0,45
BT1 14.000 0 (0) 22,47 0,74
CPC 17.500 0 (0) 8,26 0,85
DCM 24.700 +60 (+2,48) 4,39 1,21
DDV 10.038 +138 (+1,39) 6,65 0,85
DGC 56.300 +170 (+3,11) 4,22 1,94
DHB 8.450 +650 (+8,33) 2,95 0
DOC 7.900 0 (0) 4,43 0,69
DPM 32.250 +65 (+2,05) 3,38 1,00
HAI 1.500 0 (0) 11,25 0,15
HPH 15.700 0 (0) 10,37 1,22
HSI 1.100 +100 (+10,00) -0,66 0
HVT 59.700 +1.700 (+2,93) 3,79 1,44
LAS 10.938 -162 (-1,46) 13,48 0,88
LTG 29.351 -49 (-0,17) 15,87 0,77
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 67,06%
Công ty TNHH Hoàng Ngân 24,47%
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 0%
An Ninh Tuấn 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 29/12/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 29/12/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 29/12/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 07/03/2023

Xem thêm