Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 8.800 0 (0) 4.765,07 0,49
ALV 4.027 -73 (-1,78) 5,03 0,30
ATB 700 0 (0) -0,13 0,26
B82 500 0 (0) 4,83 0,05
BMN 8.000 0 (0) 4,86 0,73
BOT 5.420 +420 (+8,40) -4,71 1,53
C12 4.000 0 (0) 5,65 0,25
C4G 13.325 -275 (-2,02) 18,52 1,23
C69 6.343 -57 (-0,89) 16,35 0,52
C92 3.146 +46 (+1,48) 424,87 0,27
CC1 10.929 -171 (-1,54) 17,88 0,88
CMS 6.597 +597 (+9,95) 75,80 0,52
CSC 35.307 -493 (-1,38) 4,75 1,36
CTX 0 -7.600 (-100,00) 91,72 0,61
CX8 5.552 +152 (+2,81) 19,81 0,44
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty IDICO - CTCP 66,93%
KB Việt Nam QVM Securities Master Fund(EQUITY) 5,50%
Trần Cao Thắng 0,02%
Phạm Quốc Vượng 0%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 19/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 17/01/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 27/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 17/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 17/01/2023

Xem thêm