Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 7.500 0 (0) 254,58 0,41
ALV 8.655 -245 (-2,75) 5,27 0,57
ATB 800 0 (0) -0,14 0,32
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCO 11.000 0 (0) 12,15 0,93
BMN 8.100 0 (0) 5,98 0,75
BOT 2.801 +1 (+0,04) -2,00 1,07
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C4G 9.839 -61 (-0,62) 22,27 0,93
C92 4.879 -421 (-7,94) 145,28 0,42
CMS 17.590 -510 (-2,82) 207,98 1,62
CSC 28.746 -54 (-0,19) 23,46 1,28
CX8 0 -7.600 (-100,00) 59,60 0,72
DC2 8.438 -862 (-9,27) 41,63 0,80
DIH 19.276 +176 (+0,92) -20,77 1,09
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty IDICO - CTCP 66,93%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 5,50%
Trần Văn Phú 0,58%
Trần Thuý Hường 0,35%
Nguyễn Ngọc Minh 0,13%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 16/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 22/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 07/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/10/2023

Xem thêm