Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 8.800 0 (0) 14,81 0,48
ALV 4.000 0 (0) 4,04 0,32
ATB 700 0 (0) -0,13 0,25
B82 500 0 (0) 4,83 0,05
BHT 15.000 0 (0) -10,71 0
BMN 8.100 0 (0) 4,95 0,75
BOT 2.503 +3 (+0,12) -2,62 0,57
C12 4.000 0 (0) 5,65 0,25
C4G 10.419 +19 (+0,18) 13,64 0,93
C69 5.491 -109 (-1,95) 13,03 0,44
C92 3.100 +400 (+14,81) 15,94 0,27
CMS 4.991 -309 (-5,83) 52,60 0,42
CSC 30.247 -53 (-0,17) 2,96 0,98
CTX 0 -7.600 (-100,00) -136,17 0,61
CX8 0 -5.900 (-100,00) 27,75 0,46
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 66,93%
KB Việt Nam QVM Securities Master Fund(EQUITY) 5,50%
Trần Thuý Hường 0,35%
Mai Thị Nguyệt 0,02%
Trần Cao Thắng 0,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 17/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 17/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 17/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 18/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 17/01/2023

Xem thêm