Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 17.400 0 (0) 8,03 1,21
CE1 11.300 0 (0) -6,03 0,92
CKA 49.400 0 (0) 3,94 1,31
CKD 23.889 -111 (-0,46) 7,38 1,48
CMK 8.800 0 (0) 141,79 0,68
CTB 23.000 +1.700 (+7,98) 6,00 1,09
CTT 0 -16.000 (-100,00) 6,06 1,08
DZM 2.900 0 (0) -6,25 0
FBC 3.700 0 (0) 0,19 0,09
FT1 41.900 +1.000 (+2,44) 4,98 2,16
IME 141.000 0 (0) 72,62 13,81
ITS 4.000 +200 (+5,26) 23,35 0,37
L10 21.000 0 (0) 8,12 0,76
NO1 7.030 -12 (-1,67) 7,70 0,54
PMS 33.455 +155 (+0,47) 7,65 1,35
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin 35,37%
Đặng Thị Toan 3,18%
Lê Văn Tuấn 3,04%
Nguyễn Thị Xuân 0,94%
LÊ HỒNG QUANG 0,82%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 22/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 22/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2021 29/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm