Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAV 70.300 +80 (+1,15) 9,61 2,81
HLS 13.400 0 (0) 8,15 1,06
NAG 11.602 -98 (-0,84) 15,01 0,91
PAC 31.000 -100 (-3,12) 12,51 1,53
PHN 0 -52.100 (-100,00) 7,40 2,58
TGP 4.500 0 (0) 32,18 0,37
TIE 5.200 +400 (+8,33) -1,08 0,50
TSB 48.377 -723 (-1,47) 77,95 4,16
TYA 9.950 +25 (+2,57) 317,65 0,64
VBH 18.900 0 (0) 28,39 2,18
VTB 10.300 +36 (+3,62) 9,67 0,59
VTH 0 -8.200 (-100,00) 9,76 0,73
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 400,26%
Deutsche Bank AG London 6,88%
JF Vietnam Opportunities Fund 4,16%
Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments 3,64%
Shen San Yi 3,30%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 18/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 20/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 25/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 24/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 21/04/2023

Xem thêm