Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Mỏ và công nghiệp - Vinacomin (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 14.550 +55 (+3,92) 9,00 0,99
HEC 49.000 0 (0) 5,30 0,73
HSA 51.700 0 (0) -5,93 1,79
IPA 16.899 +99 (+0,59) -16,14 1,00
MSN 71.800 -20 (-0,27) 46,72 2,75
PPE 0 -8.100 (-100,00) 8,69 1,52
PPS 12.400 +200 (+1,64) 9,47 0,98
SDC 0 -8.000 (-100,00) 12,28 0,39
TV1 14.708 -592 (-3,87) 12,03 1,24
TV2 30.350 -10 (-0,32) 28,51 1,50
TV4 12.687 -13 (-0,10) 7,33 0,97
TVM 8.200 0 (0) 13,12 0,39
VCT 21.800 0 (0) -13,96 0
VNC 45.000 +700 (+1,58) 13,10 1,65
VQC 14.400 0 (0) 4,00 0,56
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 51,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 23/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 29/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 14/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017

Xem thêm