Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Mỏ và công nghiệp - Vinacomin (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 13.900 0 (0) 7,13 0,89
HEC 51.000 0 (0) 5,51 0,76
HSA 30.300 0 (0) -3,48 1,05
IPA 15.607 +807 (+5,45) -66,39 0,84
PPE 11.800 +300 (+2,61) 13,20 2,21
PPS 10.602 +302 (+2,93) 6,95 0,88
SDC 0 -9.300 (-100,00) 13,52 0,46
TV1 17.433 -467 (-2,61) 7,55 1,34
TV2 40.000 -10 (-0,24) 36,17 2,04
TV4 13.643 +143 (+1,06) 13,80 1,06
TVM 7.900 0 (0) 12,64 0,38
VCT 18.600 0 (0) 3,36 0
VNC 50.000 0 (0) 14,27 1,82
VQC 13.200 -1.200 (-8,33) 3,67 0,52
VTK 28.467 +2.567 (+9,91) 12,72 1,14
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 51,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 23/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 29/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 14/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017

Xem thêm