Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Mỏ và công nghiệp - Vinacomin (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 13.500 0 (0) 10,43 0,84
HEC 61.000 0 (0) 6,58 0,83
HSA 33.000 0 (0) -3,79 0,91
IPA 13.791 -109 (-0,78) 5,28 0,70
PPE 11.929 -1.271 (-9,63) 31,99 2,06
PPS 12.100 0 (0) 9,39 0,95
SDC 0 -8.500 (-100,00) 12,18 0,42
TV1 23.362 -238 (-1,01) 9,18 1,66
TV2 37.800 +215 (+6,03) 45,67 1,90
TV4 14.300 0 (0) 8,89 1,09
TVM 10.000 0 (0) 13,59 0,49
VCT 8.400 0 (0) 25,57 0
VNC 39.000 0 (0) 11,32 1,35
VQC 12.800 0 (0) 3,79 0,51
VTK 83.623 -977 (-1,15) 30,18 5,81
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 51,00%
Đỗ Hồng Nguyên 0,38%
Phạm Thị Việt Nga 0,37%
LÊ ĐỨC TUẤN 0,26%
Nguyễn Việt Cường 0,12%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 23/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 29/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 14/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm