Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCG 9.380 -3 (-0,31) 69,26 0,37
FIT 4.710 +1 (+0,21) -5,94 0,27
IBC 1.700 0 (0) 12,78 0,09
OGC 6.590 -11 (-1,64) 18,32 1,29
TVC 10.132 +32 (+0,32) 3,90 0,63
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt 13,51%
Đỗ Thanh Hà 2,98%
Hoàng Thị Quế Anh 1,00%
Đỗ Thị Nga 0,89%
Đỗ Đức Nam 0,84%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 03/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 29/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 10/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023

Xem thêm