Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCG 8.400 -26 (-3,00) 59,72 0,26
FIT 5.000 -8 (-1,57) -15,03 0,29
IBC 1.700 0 (0) 12,78 0,09
OGC 7.210 -30 (-3,99) 20,51 1,37
TVC 8.261 -39 (-0,47) 3,88 0,54
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt 13,51%
Phạm Thanh Tùng 7,07%
Đỗ Thanh Hà 2,98%
Phạm Thanh Hoa 2,71%
Hoàng Thị Quế Anh 1,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 29/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 04/05/2023

Xem thêm