Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 13.500 +10 (+0,74) 10,43 0,84
HEC 67.869 -531 (-0,78) 7,32 0,93
HSA 33.000 0 (0) -3,79 0,91
IPA 14.587 -213 (-1,44) 5,58 0,75
PPE 0 -11.900 (-100,00) 31,99 2,06
PPS 11.619 +19 (+0,16) 9,23 0,94
SDC 0 -7.200 (-100,00) 10,32 0,35
TV1 22.228 +28 (+0,13) 8,73 1,58
TV2 51.900 +70 (+1,36) 62,71 2,61
TV4 14.393 -7 (-0,05) 8,95 1,10
TVM 6.500 0 (0) 8,83 0,32
VCT 8.400 0 (0) 25,57 0
VNC 0 -42.300 (-100,00) 12,28 1,46
VQC 12.200 0 (0) 3,61 0,48
VTK 84.352 +5.052 (+6,37) 30,45 5,86
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 51,33%
Tạ Công Sơn 1,16%
Công Đoàn Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 2 1,11%
Trần Thị Lam Phương 0,81%
Trương Khắc Len 0,13%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 29/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 28/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 02/11/2023

Xem thêm