Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 13.600 +75 (+5,83) 10,51 0,85
HEC 58.500 0 (0) 6,31 0,80
HSA 33.000 0 (0) -3,79 0,91
IPA 14.107 -293 (-2,03) 5,39 0,72
PPE 0 -13.400 (-100,00) 36,02 2,32
PPS 10.712 -188 (-1,72) 8,14 0,83
SDC 0 -7.400 (-100,00) 10,60 0,36
TV1 19.869 +369 (+1,89) 7,80 1,41
TV2 42.500 -125 (-2,85) 51,35 2,13
TV4 13.277 +77 (+0,58) 8,08 0,99
TVM 8.100 0 (0) 11,01 0,39
VCT 8.400 0 (0) 25,57 0
VNC 0 -38.800 (-100,00) 11,26 1,34
VQC 13.000 +1.400 (+12,07) 3,85 0,51
VTK 81.364 -6.136 (-7,01) 29,37 5,66
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 51,33%
Tạ Công Sơn 1,16%
Công Đoàn Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 2 1,11%
Trần Thị Lam Phương 0,81%
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 0,41%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 29/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 28/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 02/11/2023

Xem thêm