Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh (HNX | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 7.300 0 (0) 40,62 0,68
BSG 11.900 0 (0) 17,99 2,10
BTV 11.000 0 (0) 8,78 1,19
CTC 0 -1.300 (-100,00) -1,26 0,19
DLT 7.200 0 (0) 3,62 0,30
DSP 10.000 0 (0) 60,10 1,25
HGT 8.300 0 (0) 147,61 1,16
HHG 2.250 +150 (+7,14) -1,98 0,71
HOT 16.100 0 (0) 15,83 2,65
HRT 7.422 +22 (+0,30) 19,80 1,27
MAS 33.250 -250 (-0,75) 25,82 4,41
NWT 7.400 0 (0) 11,80 0,70
PGT 3.368 -32 (-0,94) 18,34 0,90
SKG 15.350 +40 (+2,67) 13,95 1,08
TCT 21.300 +10 (+0,47) 32,12 0,80
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh 24,50%
Công ty Cổ phần Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh 24,00%
Công ty Cổ phần Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh 24,00%
Nguyễn Thị Hạnh 8,33%
Công ty Cổ phần Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh 0,66%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 24/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 18/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 09/11/2023

Xem thêm