Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACG 64.842 +542 (+0,84) 18,73 2,26
DLG 4.800 +31 (+6,90) 154,12 0,62
FRC 43.667 -333 (-0,76) 3,97 1,02
FRM 15.900 0 (0) 44,20 1,49
GTA 14.950 +95 (+6,78) 9,01 0,93
MDF 16.160 -2.740 (-14,50) 12,61 1,22
PIS 10.300 0 (0) 11,03 0,82
PTB 98.000 +200 (+2,08) 8,52 1,88
SAV 24.800 +140 (+5,98) 8,40 1,13
SCA 10.000 0 (0) 50,21 0,97
TQN 30.300 0 (0) 1,21 0,52
TTF 9.360 +60 (+6,84) 49,98 8,12
VIF 17.400 +1.500 (+9,43) 21,57 1,23
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Xây dựng U&I 9,32%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 4,43%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 3,58%
Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm 3,18%
Nguyễn Thị Xuân 2,58%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 01/05/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 10/02/2022
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 04/08/2021

Xem thêm