Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DLG 1.550 +2 (+1,30) 7,84 0,13
FRC 26.500 0 (0) 4,96 1,07
FRM 14.000 0 (0) 33,05 1,19
GTA 10.700 +30 (+2,88) 5,76 0,68
MDF 11.400 0 (0) 23,37 0,94
PIS 6.300 0 (0) 5,65 0,46
TQN 40.900 0 (0) 27,69 1,12
TTF 3.110 -4 (-1,26) -1,16 0
VIF 16.300 0 (0) 11,67 1,06
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Xây dựng U&I 13,51%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 6,42%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 6,42%
Công ty Cổ phần SAM Holdings 3,48%
Nguyễn Thị Xuân 2,82%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 04/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 04/11/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019

Xem thêm