Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACG 112.045 -255 (-0,23) 0 2,71
DLG 7.200 -46 (-6,00) -6,37 0,86
FRC 35.023 +3.923 (+12,61) 4,85 1,09
FRM 16.800 0 (0) 24,49 1,55
GTA 18.100 -55 (-2,94) 11,99 1,17
MDF 24.036 -464 (-1,89) 15,88 1,82
MXC 20.300 0 (0) 0 0
PIS 11.900 0 (0) 14,62 0,94
PTB 97.800 -220 (-2,20) 9,07 2,10
SAV 28.650 -45 (-1,54) 8,66 1,41
SCA 10.000 0 (0) 273,94 0,99
TQN 30.300 0 (0) 5,09 0,73
TTF 11.100 -25 (-2,20) -118,40 0
VIF 22.000 +100 (+0,46) 24,16 1,54
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Xây dựng U&I 9,32%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 4,43%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 3,58%
Nguyễn Thị Xuân 2,58%
Công ty Cổ phần SAM Holdings 2,40%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 04/08/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 09/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 06/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 28/06/2021

Xem thêm