Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 58.188 -112 (-0,19) 19,37 4,36
BHA 17.000 -900 (-5,03) 10,42 1,27
BSA 22.624 -176 (-0,77) 15,59 1,67
BTP 13.850 -25 (-1,77) 12,43 0,80
CHP 29.700 +10 (+0,33) 12,95 2,25
DNC 0 -50.600 (-100,00) 8,69 2,86
DNH 58.000 -2.200 (-3,65) 21,81 4,64
DRL 66.100 -100 (-1,49) 11,76 4,92
DTE 3.500 -500 (-12,50) 4,05 0,31
DTK 10.395 -405 (-3,75) 13,51 0,90
DTV 37.500 0 (0) 6,09 1,72
GEG 12.200 -60 (-4,68) 36,04 0,86
GHC 28.838 -62 (-0,21) 8,83 1,43
GSM 20.900 0 (0) 16,47 1,20
HJS 0 -33.900 (-100,00) 13,25 2,19
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh 4,74%
Lê Tuấn Điệp 4,56%
Trần Thanh Hải 4,39%
Nguyễn Đình Hùng 4,21%
Trần Quang Chung 3,65%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 01/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 01/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 31/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 15/05/2023

Xem thêm