Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 33.360 -1.640 (-4,69) 7,32 2,02
BHA 14.200 0 (0) 33,90 1,34
BSA 15.900 0 (0) 10,36 1,26
DNC 0 -58.000 (-100,00) 11,29 4,16
DNH 41.000 0 (0) 12,66 2,66
DTE 22.425 +825 (+3,82) 23,15 1,67
DTK 13.800 -100 (-0,72) 14,47 1,37
DTV 36.000 0 (0) 8,39 1,83
EAD 23.000 0 (0) 17,11 1,95
GE2 32.100 0 (0) 22,44 1,69
GHC 29.893 -207 (-0,69) 9,99 1,51
GSM 13.975 -525 (-3,62) 7,24 0,92
HJS 30.800 -3.200 (-9,41) 12,38 2,18
NBP 17.600 +100 (+0,57) 8,63 0,85
NTH 39.000 +500 (+1,30) 9,94 2,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam 4,74%
Lê Tuấn Điêp 4,56%
Phương Thừa Vũ 4,39%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 11/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 11/05/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 04/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 06/11/2020

Xem thêm