Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 56.700 0 (0) 26,29 4,25
BHA 21.300 0 (0) 11,40 1,59
BSA 22.500 0 (0) 35,82 1,66
BTP 13.750 0 (0) 19,34 0,80
CHP 35.100 0 (0) 19,74 2,62
DNC 0 -41.200 (-100,00) 8,44 2,99
DNH 44.000 0 (0) 23,09 3,50
DRL 65.400 -10 (-0,15) 11,66 4,88
DTE 5.000 0 (0) 5,78 0,44
DTK 13.415 -485 (-3,49) 20,61 1,13
GEG 16.250 +50 (+3,17) 39,26 1,08
GHC 30.709 -91 (-0,30) 10,06 1,48
GSM 20.380 -320 (-1,55) 20,60 1,19
HJS 33.600 0 (0) 11,94 2,08
HNA 27.200 +50 (+1,87) 38,48 1,95
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh 4,74%
Lê Tuấn Điệp 4,56%
Trần Thanh Hải 4,39%
Nguyễn Đình Hùng 4,21%
Trần Quang Chung 3,65%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 04/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 01/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 01/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 31/07/2023

Xem thêm