Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 5.400 0 (0) -5,64 0,56
BFC 29.750 0 (0) 11,47 1,32
BT1 12.800 0 (0) 47,02 0,72
CPC 17.700 -100 (-0,56) 7,12 0,85
CSV 62.900 +40 (+0,64) 13,21 1,92
DCM 33.550 +15 (+0,44) 15,95 1,77
DDV 15.322 +322 (+2,15) 31,87 1,29
DGC 119.200 -70 (-0,58) 14,69 3,79
DHB 9.746 +546 (+5,93) 2,92 4,09
DOC 9.000 0 (0) 19,08 0,85
DPM 34.700 +25 (+0,72) 25,95 1,17
HAI 1.500 0 (0) 3,82 0,15
HPH 10.500 +1.300 (+14,13) 12,40 0,76
HSI 1.200 +100 (+9,09) -0,66 0
HVT 63.841 -3.459 (-5,14) 10,93 1,85
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ 41,07%
Nguyễn Văn Sang 5,00%
Nguyễn Ngọc Bích 0,86%
Trương Tấn Lộc 0,18%
MACQUARIE BANK LIMITED OBU 0,13%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 24/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 26/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 02/08/2023

Xem thêm