Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Traphaco (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 35.059 -4.441 (-11,24) 18,65 2,41
AMP 25.800 0 (0) 92,66 1,98
BCP 10.000 0 (0) -10,61 1,74
BIO 16.200 0 (0) 23,03 1,42
CDP 11.000 0 (0) 21,56 0,99
CNC 27.700 -1.300 (-4,48) 7,98 1,74
DAN 28.800 +3.700 (+14,74) 7,90 0,85
DBD 53.700 +80 (+1,51) 14,94 2,81
DBM 25.500 0 (0) 8,81 0,71
DBT 12.700 +35 (+2,83) 12,47 0,84
DCL 26.000 0 (0) 30,77 1,31
DDN 7.494 -206 (-2,68) 103,52 0,59
DHD 29.100 0 (0) 18,84 1,41
DHG 111.300 -310 (-2,70) 13,85 3,00
DMC 64.000 0 (0) 12,12 1,46
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Traphaco 35,67%
Công ty Cổ phần Traphaco 25,00%
Công ty Cổ phần Traphaco 15,12%
Công ty Cổ phần Traphaco 5,00%
TRẦN TÚC MÃ 4,16%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 25/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 22/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023

Xem thêm