Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 12.393 +93 (+0,76) 12,79 1,08
DPD 16.000 0 (0) 0 0
DRG 9.100 0 (0) 52,62 0,74
DRI 8.312 -188 (-2,21) 23,21 0,78
GER 10.400 0 (0) 23,04 0,90
GVR 29.900 +40 (+1,35) 27,95 2,34
HCD 2.950 +15 (+5,35) 52,65 0,23
HNP 19.900 0 (0) 8,07 0,75
HRC 55.500 0 (0) 187,05 3,12
IRC 9.400 0 (0) 10,46 0,86
LNC 10.000 0 (0) 80,21 0,97
NHH 72.300 -30 (-0,41) 21,66 4,11
NNG 10.700 -1.300 (-10,83) 9,87 0,70
NSG 10.500 0 (0) 32,36 0,96
PGN 15.399 -801 (-4,94) 6,01 1,32
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Thị Mỹ Hạnh 13,85%
Trương Thị Lệ 5,07%
Công ty TNHH Quế Trân 4,19%
Mekong Enterprise Fund 3,98%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 03/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 27/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 30/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 07/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 23/04/2020

Xem thêm