Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.744 -256 (-2,84) 15,89 0,68
ACB 22.300 -10 (-0,44) 4,95 1,38
BAB 13.803 -97 (-0,70) 12,62 1,11
BID 46.050 +85 (+1,88) 11,44 2,04
BVB 10.314 -286 (-2,70) 40,61 0,89
CTG 31.650 -5 (-0,15) 8,64 1,29
EIB 19.600 +11 (+0,46) 11,36 1,35
HDB 17.550 0 (0) 6,35 1,25
KLB 13.249 -251 (-1,86) 8,15 0,87
LPB 14.400 -60 (-4,00) 8,40 1,21
MBB 18.700 -25 (-1,31) 5,35 1,13
MSB 14.400 -45 (-3,03) 5,97 0,98
NAB 14.716 -484 (-3,18) 7,61 1,13
NVB 13.991 -209 (-1,47) -1.167,61 1,33
OCB 14.200 -50 (-3,40) 4,67 0,71
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần FPT 4,87%
SBI VEN HOLDINGS PRIVATE LIMITED 4,51%
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI 4,26%
Công ty TNHH Sp 4,08%
Công ty TNHH JB 4,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 14/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 01/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022

Xem thêm