Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Transimex Logistics (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 12.300 0 (0) 4,67 0,71
HMH 0 -13.200 (-100,00) 27,93 0,83
MHC 8.950 -6 (-0,66) 5,43 0,68
PCT 10.560 -40 (-0,38) 9,08 0,90
PRC 19.180 -20 (-0,10) 50,74 0,65
PSC 0 -11.100 (-100,00) 10,66 0,65
PSP 10.600 0 (0) 36,68 0,91
PTS 10.528 +828 (+8,54) -119,93 0,61
PTT 8.000 +700 (+9,59) 9,57 0,66
PTX 1.000 0 (0) 0,49 0,07
PVP 17.550 +25 (+1,44) 9,05 0,93
RAT 15.000 0 (0) -9,73 1,23
STS 37.000 0 (0) 4,41 0,59
TCL 35.650 +5 (+0,14) 8,11 1,75
TCO 11.600 -35 (-2,92) 14,66 0,67
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Transimex 82,29%
Bùi Tuấn Ngọc 1,11%
ĐỖ ĐỨC NGUYÊN 0%
Trần Thanh Tùng 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 25/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 08/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 13/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 03/09/2023

Xem thêm