Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phân phối Top One (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 34.750 +215 (+6,59) 27,13 1,29
CEN 4.056 +56 (+1,40) 17,05 0,40
CMV 9.200 +9 (+0,98) 5,56 0,67
DKC 1.300 0 (0) 0,76 0,11
HFX 8.600 0 (0) -2,42 0
HTM 18.292 -8 (-0,04) -910,74 1,77
HTT 1.396 +96 (+7,38) -2,68 0,20
KGM 8.100 0 (0) 23,66 0,78
LBC 16.000 0 (0) 5,06 0,63
PIT 4.400 0 (0) -15,19 0,52
PNG 23.500 0 (0) 26,45 3,26
THS 0 -20.300 (-100,00) 15,42 1,41
TOP 1.587 +187 (+13,36) -51,56 0,25
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/12/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Hồng Tài 24,60%
Nguyễn Hữu Khá 2,43%
Trương Văn Hùng 1,18%
Đoàn Văn Thắng 1,18%
Nguyễn Tiến Thành 1,05%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 01/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 13/01/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 10/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 31/03/2022

Xem thêm