Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phân phối Top One (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 30.000 0 (0) 8,41 1,07
CEN 5.721 -179 (-3,03) -117,15 0,57
CMV 8.800 -20 (-2,22) 11,38 0,66
DKC 1.300 0 (0) 0,68 0,10
HFX 1.600 0 (0) -0,38 0
HTM 10.100 0 (0) -48,60 0,99
HTT 1.100 0 (0) -2,98 0,17
KGM 8.156 -44 (-0,54) 20,32 0,77
LBC 18.400 0 (0) 5,03 0,66
PIT 7.250 -11 (-1,49) -155,00 0,87
PNG 17.900 0 (0) 7,73 1,89
THS 0 -10.000 (-100,00) 8,92 0,68
TOP 1.100 0 (0) -35,74 0,17
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/11/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Hồng Tài 24,96%
Nguyễn Ngọc Dưỡng 2,60%
Nguyễn Hữu Khá 2,43%
Trương Văn Hùng 1,18%
Đoàn Văn Thắng 1,18%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 01/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 13/01/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 10/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 31/03/2022

Xem thêm