Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phân phối Top One (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 28.050 0 (0) 21,04 1,04
CEN 3.602 +2 (+0,06) 968,31 0,36
CMV 9.600 -9 (-0,92) 7,44 0,70
DKC 1.300 0 (0) 0,76 0,11
HFX 8.600 0 (0) -2,42 0
HTM 15.600 -2.700 (-14,75) -153,48 1,52
HTT 1.100 0 (0) -1,86 0,16
KGM 8.000 0 (0) 35,81 0,77
LBC 16.000 0 (0) 4,37 0,57
PIT 4.200 +3 (+0,71) 18,87 0,50
PNG 27.000 0 (0) 11,66 2,85
THS 0 -13.000 (-100,00) 10,26 0,87
TOP 1.200 0 (0) -38,99 0,19
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Hồng Tài 24,96%
Nguyễn Ngọc Dưỡng 2,97%
Nguyễn Hữu Khá 2,43%
Trương Văn Hùng 1,18%
Đoàn Văn Thắng 1,18%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 01/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 13/01/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 10/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 31/03/2022

Xem thêm