Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 18.711 -1.389 (-6,91) 0,89 0,66
BVG 1.631 -69 (-4,06) 4,12 0,40
CBI 7.100 -200 (-2,74) 219,93 0,70
DFC 19.500 0 (0) 6,40 0,95
DPS 397 -3 (-0,75) -1,83 0,04
DTL 13.200 -40 (-2,94) -5,13 1,07
GDA 21.636 -664 (-2,98) 8,75 0,69
HLA 400 0 (0) -0,10 0
HMC 11.800 -10 (-0,84) 15,23 0,80
HMG 15.000 0 (0) 11,67 1,27
HPG 27.800 -20 (-0,71) 23,65 1,57
HSG 19.550 -45 (-2,25) 14,80 1,11
HSV 4.419 -181 (-3,93) 19,17 0,41
ITQ 2.783 -117 (-4,03) 46,37 0,27
KKC 5.733 +233 (+4,24) 94,44 0,75
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Thị Thanh Hương 5,19%
Trần Kim Phượng 5,06%
Nguyễn Thu Hương 4,93%
Lê Thị Thùy Linh 4,89%
Đỗ Thị Phương 1,90%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 26/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 23/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 23/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 02/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 31/08/2023

Xem thêm