Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
TNH 28.050 +35 (+1,26) 22,52 1,85
TTD 74.800 0 (0) 15,13 3,89
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
KWE Beteiligungen AG 9,14%
Access S.a., Sicav-sif-asia Top Picks 6,35%
Endurance Capital Vietnam I Ltd 3,38%
Endurance Capital Vietnam II S.A. SICAV-RAIF 2,67%
Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 2,25%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 02/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 02/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/12/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 18/12/2023

Xem thêm