Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
TNH 29.300 -50 (-1,67) 11,08 1,91
TTD 49.800 0 (0) 14,53 3,14
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 28/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 18/11/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 18/11/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 18/11/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 18/11/2020

Xem thêm