Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Ô tô TMT (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMC 5.300 +200 (+3,92) -3,07 0,41
CTF 35.300 -15 (-0,42) 25,32 2,87
GGG 4.100 +500 (+13,89) -2,20 0
HAX 18.950 +45 (+2,43) 5,91 1,18
HHS 5.020 -10 (-1,95) 6,76 0,38
HTL 19.200 +70 (+3,78) 6,01 0,98
SVC 36.950 0 (0) 8,92 1,01
TMT 22.000 +15 (+0,68) 18,40 1,85
VMA 4.600 0 (0) 2,65 0,25
VVS 18.000 -500 (-2,70) 13,13 1,46
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Bùi Thị Hồng Nhung 6,95%
Bùi Thị Huế 4,41%
Bùi Trung Dũng 1,35%
CTCP Cơ khí 19-8 1,01%
Bùi Quốc Hưng 0,13%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 27/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 25/08/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 30/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 15/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 30/12/2022

Xem thêm