Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Transimex (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 84.450 -1.950 (-2,26) 21,73 3,65
ASG 20.800 -20 (-0,95) 397,73 0,85
CCP 23.600 0 (0) -57,80 2,13
CCT 7.064 +264 (+3,88) 30,14 0,73
CDN 26.743 -257 (-0,95) 9,60 1,56
CIA 9.941 -59 (-0,59) 32,86 0,59
CLL 39.700 -80 (-1,97) 13,94 2,18
CMP 8.100 0 (0) -35,49 0,78
CPI 3.400 0 (0) -73,68 0
CQN 28.278 +78 (+0,28) 23,05 2,24
DDH 16.500 0 (0) 10,69 1,42
DL1 3.898 -302 (-7,19) 10,32 0,31
DNL 28.100 0 (0) 16,50 2,03
DS3 4.800 -100 (-2,04) 18,11 0,62
DVP 72.500 -350 (-4,60) 8,77 2,11
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Transimex 14,02%
Công ty Cổ phần Transimex 13,08%
Công ty Cổ phần Transimex 10,47%
Công ty Cổ phần Transimex 7,74%
Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Thiên Hải 7,55%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 14/11/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 16/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 16/10/2023

Xem thêm