Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 17.737 -663 (-3,60) 0,85 0,62
BVG 2.300 0 (0) 5,81 0,56
CBI 8.696 +1.096 (+14,42) -32,83 0,85
DFC 20.500 0 (0) 6,72 1,00
DPS 300 0 (0) -1,38 0,03
DTL 15.600 -15 (-0,95) -7,36 1,29
GDA 34.047 -353 (-1,03) 13,13 1,06
HLA 400 0 (0) -0,10 0
HMC 12.450 +5 (+0,40) 15,29 0,83
HMG 11.600 0 (0) 9,03 0,98
HPG 29.350 -5 (-0,17) 20,17 1,78
HSG 25.200 +5 (+0,19) 17,70 1,39
HSV 5.416 -184 (-3,29) 22,32 0,50
ITQ 3.002 -98 (-3,16) 52,64 0,29
KKC 5.550 -150 (-2,63) 27,34 0,71
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Chứng khoán Bảo Việt 1,34%
CTCP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến 0,89%
Nguyễn Văn Hưng 0,70%
Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 0,45%
Nguyễn Hồng 0,20%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 04/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 26/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023

Xem thêm