Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 10.639 -561 (-5,01) 105,30 0,95
BVG 6.667 -733 (-9,91) 136,37 0,85
CBI 22.396 -604 (-2,63) 2,75 2,46
DFC 33.000 -200 (-0,60) 12,26 1,27
DPS 2.100 0 (0) -9,69 0,20
HLA 1.800 0 (0) -0,46 0
HMG 13.000 0 (0) 104,95 1,32
HSV 12.046 -354 (-2,85) 36,07 1,11
ITQ 0 -8.000 (-100,00) 19,55 0,65
KMT 0 -10.200 (-100,00) 6,12 0,76
KTL 26.400 +2.300 (+9,54) 13,95 1,39
KVC 0 -6.900 (-100,00) -8,43 0,62
MEL 0 -16.200 (-100,00) 3,81 0,95
MHL 0 -7.500 (-100,00) 36,69 0,64
NKG 33.000 -230 (-6,51) 3,64 1,38
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Chứng khoán Bảo Việt 1,47%
CTCP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến 0,98%
Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 0,49%
Phạm Thanh Phong 0,01%
VIP LLC 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 20/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 30/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 04/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 01/02/2021

Xem thêm