Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 6.363 -237 (-3,59) 30,03 0,85
BVG 2.738 -62 (-2,21) 3,95 0,74
CBI 7.725 -275 (-3,44) -10,02 0,76
DFC 19.495 -5 (-0,03) 6,38 0,68
DPS 501 +1 (+0,20) -2,31 0,05
DTL 23.000 -30 (-1,28) -5,26 1,74
GDA 26.894 -1.006 (-3,61) -7,68 0,84
HLA 504 -96 (-16,00) -0,13 0
HMC 10.700 -30 (-2,72) -12,73 0,75
HMG 13.300 0 (0) 17,19 1,17
HPG 27.300 -110 (-3,87) -83,19 1,62
HSG 21.550 -160 (-6,91) -10,19 1,28
HSV 4.316 +16 (+0,37) -520,47 0,41
ITQ 3.022 -178 (-5,56) -4,74 0,30
KKC 0 -6.400 (-100,00) -4,16 0,87
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Chứng khoán Bảo Việt 1,34%
CTCP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến 0,89%
Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 0,45%
Phạm Thanh Phong 0,01%
VIP LLC 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 22/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 09/02/2023

Xem thêm