Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 20.248 +548 (+2,78) 9,96 0,55
CLX 12.808 -92 (-0,71) 8,37 0,95
DLR 10.400 0 (0) -7,33 0
EFI 1.800 0 (0) 81,81 0,22
EIN 4.021 +321 (+8,68) 10,18 0,39
HD2 5.768 -332 (-5,44) 11,29 0,42
HD8 7.700 0 (0) 5,19 0,58
HIZ 25.000 0 (0) 8,28 1,07
HPI 14.650 +1.550 (+11,83) 5,48 0,93
HRB 27.000 0 (0) 8,82 1,33
IDV 49.044 -356 (-0,72) 5,19 2,21
NDN 16.812 -188 (-1,11) 9,69 1,39
NRC 14.404 +104 (+0,73) 6,83 0,93
PV2 0 -2.400 (-100,00) 15,99 0,38
PVL 1.299 +99 (+8,25) -10,39 0,28
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Xuân Tuân 10,54%
Lê Văn Hoan 5,12%
Nguyễn Hữu Huân 4,45%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 05/08/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 28/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 06/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 05/02/2020

Xem thêm