Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
NSH 6.309 -491 (-7,22) 78,18 0,57
TKU 16.000 +1.400 (+9,59) -110,01 1,49
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang 76,84%
Liu Chien Hung 3,44%
Ngô Thị Ngọc Quyên 2,91%
Nguyễn Thị Ngọc Quyên 2,64%
Liu Cheng Min 1,81%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 10/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 07/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 02/09/2023

Xem thêm