Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGG 24.000 -50 (-2,04) 17,12 1,04
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
BCM 63.300 -180 (-2,76) 26,84 3,43
BII 897 +97 (+12,13) -0,48 0,10
C21 13.700 0 (0) 22,20 0,38
CCL 8.710 -25 (-2,79) 8,97 0,76
CK8 3.600 0 (0) 6,24 0
CKG 20.850 -5 (-0,23) 12,86 1,43
CLG 600 +100 (+20,00) -0,06 0,48
CRE 8.500 -32 (-3,62) 1.585,77 0,70
D2D 35.200 +45 (+1,29) 41,89 1,14
DIG 26.150 -85 (-3,14) 92,37 2,01
DRH 4.750 -16 (-3,25) -6,18 0,39
DTA 5.170 +2 (+0,38) 38,54 0,46
DTD 28.123 -677 (-2,35) 6,38 1,11
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 56,74%
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 15,14%
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 1,85%
Nguyễn Khánh Linh 0,81%
Quách Trần Ánh Nguyên 0,73%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 25/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 09/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 18/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 28/06/2023

Xem thêm