Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 23.500 0 (0) 6,50 1,19
BGW 18.300 0 (0) 29,05 1,71
BNW 9.200 0 (0) 7,81 0,86
BTW 0 -36.000 (-100,00) 7,03 1,25
BWA 8.800 0 (0) 29,90 0,68
BWE 42.000 -70 (-1,63) 13,01 1,84
BWS 33.713 -1.287 (-3,68) 11,58 2,73
CLW 34.450 0 (0) 9,05 1,79
CMW 11.700 0 (0) 12,85 1,03
CTW 23.300 +400 (+1,75) 12,75 1,25
DNA 25.000 +900 (+3,73) 8,73 1,57
DNN 200 0 (0) 0,08 0,01
DNW 30.000 0 (0) 11,04 1,54
GDW 0 -24.500 (-100,00) 10,16 1,28
NBW 26.150 -1.850 (-6,61) 11,66 1,69
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa 65,00%
Trần Hữu Năm 10,76%
Lê Minh Châu 10,36%
Phạm Thị Trúc 4,30%
Phạm Anh Tài 0,09%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 22/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 27/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 30/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm