Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà (HNX | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 35.900 0 (0) 9,79 1,21
CEN 2.300 0 (0) 356,57 0,23
CMV 9.730 -42 (-4,13) 15,30 0,71
DKC 500 0 (0) 0,21 0,04
HFX 13.800 0 (0) -1,19 0
HTM 10.600 0 (0) -157,10 1,04
HTT 1.400 0 (0) -3,63 0,23
KGM 7.462 -38 (-0,51) 14,22 0,69
LBC 14.900 0 (0) 3,20 0,48
PIT 6.200 0 (0) -11,39 0,85
PNG 17.600 0 (0) 6,55 1,53
THS 12.950 -750 (-5,47) 15,44 1,00
TOP 1.400 0 (0) -45,48 0,22
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Anh Tuấn 71,08%
Nguyễn Thị Hường 9,73%
Hoàng Thị Tâm 4,98%
Nguyễn Xuân Bắc 4,68%
DƯƠNG TRỌNG CHÍNH 0,87%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 25/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 21/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 23/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 28/08/2023

Xem thêm