Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà (HNX | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CEN 10.895 +95 (+0,88) 27,75 1,07
CGL 32.000 0 (0) 8,60 0,86
DKC 1.300 0 (0) 0,76 0,11
HFX 6.600 0 (0) -1,86 0
HTM 17.070 +2.170 (+14,56) -350,98 1,65
HTT 1.500 0 (0) -6,87 0,20
KGM 11.500 0 (0) 24,35 1,07
LBC 16.500 0 (0) 5,22 0,65
PNG 12.800 0 (0) 14,41 1,78
THS 0 -18.400 (-100,00) 13,28 1,34
TOP 1.500 0 (0) -48,73 0,23
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/06/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Xuân Bắc 11,14%
Hoàng Thị Tâm 4,98%
Lê Thị Huệ 2,40%
Lê Minh Thông 0,33%
Nguyễn Thị Hoa 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 28/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 21/02/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 12/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 07/05/2021

Xem thêm