Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thiết bị điện (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AME 8.167 -233 (-2,77) 34,54 0,71
BTH 17.800 0 (0) 481,54 1,61
CJC 0 -25.800 (-100,00) 69,94 2,48
DHP 0 -11.000 (-100,00) 8,88 0,63
EME 46.000 0 (0) 28,76 2,30
EMG 29.700 0 (0) 6,80 0,95
GEE 22.599 -2.401 (-9,60) 11,00 1,15
GEX 22.100 -165 (-6,94) 57,45 0,88
HEM 18.900 +1.700 (+9,88) 12,72 1,32
KIP 10.000 0 (0) 7,81 0,52
TBD 95.000 0 (0) 108,15 5,21
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Điện lực Gelex 95,86%
Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thiên Hải 7,17%
Trần Thị Thúy Hằng 0%
Cao Hoàng Tấn 0%
Đặng Yến Nga 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 07/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 20/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 20/07/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 25/11/2022

Xem thêm