Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thiết bị điện (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AME 0 -6.900 (-100,00) 21,22 0,57
BTH 26.000 0 (0) 6.206,36 2,35
CJC 0 -25.800 (-100,00) 35,00 2,40
DHP 0 -11.000 (-100,00) 8,19 0,61
EME 30.000 0 (0) 28,66 1,49
EMG 17.900 0 (0) 4,34 0,54
GEE 28.947 -353 (-1,20) 11,65 1,46
GEX 19.700 -30 (-1,50) 50,75 0,79
HEM 15.917 +617 (+4,03) 14,17 1,16
KIP 10.500 0 (0) 15,83 0,56
TBD 94.700 0 (0) 61,00 5,50
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thiết bị điện 95,86%
Công ty Cổ phần Thiết bị điện 7,17%
Nguyễn Đức Trung 0,31%
PHẠM NGỌC BÍCH 0,07%
Phan Hồng Kỳ 0,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 07/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 20/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 20/07/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 25/11/2022

Xem thêm