Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Trường Phú (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAV 69.000 -10 (-0,14) 9,26 2,61
HLS 10.500 0 (0) 6,38 0,83
NAG 11.443 -157 (-1,35) 12,34 0,88
PAC 45.750 +95 (+2,12) 18,19 2,24
PHN 75.700 0 (0) 9,13 3,26
TGP 4.426 -374 (-7,79) 31,65 0,37
TIE 5.467 +67 (+1,24) -1,14 0,52
TSB 51.087 -913 (-1,76) 53,56 4,44
TYA 10.700 -5 (-0,46) 22,23 0,66
VBH 18.900 0 (0) 28,39 2,18
VTB 10.600 +15 (+1,43) 9,95 0,61
VTH 0 -8.100 (-100,00) 7,16 0,72
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Lan Phương 5,08%
Lê Khánh Linh 4,50%
Cao Thị Thu Hà 0,64%
Đỗ Thanh Bình 0%
Nguyễn Mạnh Cương 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 03/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 27/06/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 12/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 03/04/2020

Xem thêm