Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bất Động sản và Xây dựng Trường Thành (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 20.248 +548 (+2,78) 9,69 0,53
CLX 12.808 -92 (-0,71) 8,45 0,96
DLR 10.400 0 (0) -7,33 0
EFI 1.800 0 (0) 81,81 0,22
EIN 4.021 +321 (+8,68) 9,39 0,36
HD2 5.768 -332 (-5,44) 11,91 0,44
HD8 7.700 0 (0) 5,19 0,58
HIZ 25.000 0 (0) 8,28 1,07
HPI 14.650 +1.550 (+11,83) 4,90 0,83
HRB 27.000 0 (0) 8,82 1,33
IDV 49.044 -356 (-0,72) 5,20 2,22
NDN 16.812 -188 (-1,11) 9,81 1,41
NRC 14.404 +104 (+0,73) 6,83 0,93
PV2 0 -2.400 (-100,00) 15,99 0,38
PVL 1.299 +99 (+8,25) -9,59 0,26
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam 37,44%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 7,46%
Nguyễn Tùng Lâm 3,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 05/08/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 07/09/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 26/05/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 15/05/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 07/11/2019

Xem thêm