Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 13.000 0 (0) 7,59 0,95
BGW 22.400 0 (0) 58,60 2,15
BLW 17.600 0 (0) 22,47 1,63
BNW 9.700 0 (0) 13,12 0,89
BPW 30.600 0 (0) 137,31 2,98
BTW 0 -28.100 (-100,00) 7,17 1,36
BWA 4.700 0 (0) 6,30 0,37
BWE 26.250 +5 (+0,19) 7,61 1,68
BWS 38.000 +900 (+2,43) 13,56 3,26
CLW 24.000 0 (0) 17,66 1,52
CMW 12.600 0 (0) 14,03 1,11
CTW 12.700 0 (0) 9,80 0,85
DBW 10.000 0 (0) 321,10 0,97
GDW 0 -21.100 (-100,00) 18,34 1,36
NBW 0 -21.100 (-100,00) 16,00 1,44
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 51,00%
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh 44,17%
New-S Securities Co., Ltd 0,12%
Okasan International Asia Ltd 0,02%
VOF Investment Ltd. 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 20/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 18/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 17/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 16/01/2020

Xem thêm