Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 23.200 -600 (-2,52) 6,41 1,17
BGW 18.300 +2.300 (+14,38) 29,05 1,71
BNW 9.200 0 (0) 7,81 0,86
BTW 42.900 +3.900 (+10,00) 8,37 1,50
BWA 10.100 0 (0) 34,32 0,78
BWE 45.000 -15 (-0,33) 13,94 1,97
BWS 34.582 +1.082 (+3,23) 11,88 2,80
CLW 40.200 +260 (+6,91) 10,56 2,09
CMW 13.500 -200 (-1,46) 14,83 1,19
CTW 24.622 -1.178 (-4,57) 13,48 1,32
DNA 28.900 0 (0) 10,10 1,81
DNN 200 0 (0) 0,08 0,01
DNW 34.093 +3.993 (+13,27) 12,55 1,75
GDW 30.192 +1.292 (+4,47) 12,44 1,57
NBW 29.563 -2.537 (-7,90) 12,03 1,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 14,10%
Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Quỳnh Phúc 7,07%
Phạm Văn Chiến 5,00%
Công Ty TNHH Thương Mại N.t.p 4,18%
Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một 4,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 15/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 08/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 16/10/2023

Xem thêm