Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 23.600 0 (0) 6,52 1,19
BGW 16.000 0 (0) 25,40 1,50
BNW 9.200 0 (0) 7,81 0,86
BTW 0 -38.900 (-100,00) 7,59 1,36
BWA 9.900 0 (0) 33,64 0,77
BWE 43.500 -40 (-0,91) 13,48 1,90
BWS 32.227 +27 (+0,08) 12,30 2,90
CLW 46.000 0 (0) 12,08 2,39
CMW 13.000 0 (0) 14,28 1,15
CTW 28.500 0 (0) 15,60 1,53
DNA 25.000 0 (0) 8,73 1,57
DNN 200 0 (0) 0,08 0,01
DNW 38.000 0 (0) 13,99 1,95
GDW 33.690 +290 (+0,87) 13,85 1,75
NBW 32.300 0 (0) 13,31 1,93
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 14,10%
Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Quỳnh Phúc 7,07%
Phạm Văn Chiến 5,00%
Công Ty TNHH Thương Mại N.t.p 4,18%
Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một 4,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 15/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 08/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 16/10/2023

Xem thêm