Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 12.150 +40 (+3,40) 10,21 0,93
BMF 23.000 0 (0) 5,56 0,73
CNG 30.200 -20 (-0,65) 10,05 1,67
DDG 32.462 +262 (+0,81) 38,03 2,35
GAS 107.400 -120 (-1,10) 23,70 3,94
GCB 19.000 0 (0) 74,23 1,25
HFC 11.400 +300 (+2,70) 17,00 1,09
HTC 0 -34.300 (-100,00) 9,15 1,33
LMH 9.096 +296 (+3,36) -19,08 1,69
MTG 7.041 +241 (+3,54) 29,72 1,14
PCG 9.191 -109 (-1,17) 33,00 1,02
PDT 14.300 0 (0) -11,30 1,15
PEG 8.534 -1.366 (-13,80) -100,38 3,09
PGC 21.900 -40 (-1,79) 10,93 1,57
PGD 30.150 -85 (-2,74) 10,68 1,96
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Kim Văn Hùng 4,75%
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát 2,94%
Võ Anh Thái 1,70%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 17/01/2022
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 19/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 19/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 15/07/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 24/03/2021

Xem thêm