Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BIG 8.484 -16 (-0,19) 18,47 0,71
DCH 10.000 0 (0) 58,92 0,89
DXS 7.680 -2 (-0,25) -44,98 0,55
FID 2.000 -200 (-9,09) -13,50 0,17
LDG 2.770 -6 (-2,12) -1,65 0,27
PIV 2.654 -46 (-1,70) -59,62 18,02
TDC 8.590 +1 (+0,11) -2,46 1,12
VC3 29.150 -550 (-1,85) 22,74 2,40
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương 60,70%
Lê Minh Tâm 0,29%
Quỹ Đầu tư Cân bằng Manulife 0,09%
Nguyễn Tấn Phúc 0,05%
Trần Thị Bạch Tuyết 0,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 26/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 07/08/2023

Xem thêm