Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HOSE | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 1.600 0 (0) 3,65 0,15
BSG 10.200 0 (0) -5,08 1,92
BTV 19.600 -3.400 (-14,78) -57,12 2,20
CTC 0 -4.000 (-100,00) 376,06 0,73
CXH 7.000 0 (0) 7,82 0,62
DAR 9.300 -1.400 (-13,08) 5,92 0,74
DBH 10.000 0 (0) 15,54 0,94
DLT 7.900 0 (0) 1,82 0,33
DSP 9.836 +636 (+6,91) -9,34 1,05
HHG 1.206 -94 (-7,23) -1,50 0,14
HNT 2.500 0 (0) 4,95 0,24
HOT 45.000 +50 (+1,12) -66,67 3,89
HRT 3.245 +45 (+1,41) -2,35 0,41
MAS 36.500 0 (0) 128,57 3,18
PDC 0 -3.600 (-100,00) -10,34 0,38
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh 51,00%
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Tây Ninh 9,38%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 9,38%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 8,74%
Tập đoàn Bảo Việt 6,62%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 23/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 20/08/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 11/06/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 27/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 25/10/2019

Xem thêm