Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 37.155 -3.445 (-8,49) 5,94 1,56
ADP 27.612 -188 (-0,68) 10,40 2,30
BDT 38.151 +551 (+1,47) 15,72 2,77
BHC 5.564 -236 (-4,07) 22,82 0
BT6 7.100 +900 (+14,52) -2,85 0
BTD 35.545 -55 (-0,15) 5,76 0,84
BTN 7.183 -117 (-1,60) -5,88 0,70
CCM 51.600 0 (0) 4,28 0,89
CDG 3.200 0 (0) 2,42 0,24
CDR 11.000 0 (0) 45,47 0,77
CLH 28.013 -487 (-1,71) 7,10 1,85
GAB 196.500 -20 (-0,10) 1.511,50 16,66
HT1 25.500 -110 (-4,13) 20,68 1,74
HVX 8.320 -8 (-0,95) 727,90 0,80
KPF 17.250 +110 (+6,81) 32,58 1,35
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Chen Jo Yen 4,39%
GB BLUE OCEAN VIETNAM EQUITY BALANCED FUND 1 2,73%
Charmstar Business Corporation 1,39%
Union Time Enterprise Limited 0,46%
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 27/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 26/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 19/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 27/04/2021

Xem thêm