Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 26.100 +100 (+0,38) 5,20 1,14
ADP 22.500 0 (0) 6,32 1,36
BDT 17.704 +604 (+3,53) 7,40 1,22
BHC 3.000 0 (0) 94,08 0
BHV 5.200 0 (0) -0,33 0
BT6 1.000 0 (0) -0,40 0
BTD 25.934 +334 (+1,30) 5,47 0,65
BTN 2.700 0 (0) 78,28 0,24
CCM 0 -40.000 (-100,00) 0 0
CDG 4.200 0 (0) 6,50 0,31
CLH 16.500 -300 (-1,79) 4,83 1,15
KPF 14.800 +90 (+6,47) 9,12 1,13
LBM 33.900 +85 (+2,57) 5,25 0,93
MBG 5.587 -13 (-0,23) 5,38 0,49
NAV 22.000 0 (0) 9,45 1,73
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
GB BLUE OCEAN VIETNAM EQUITY BALANCED FUND 1 2,73%
Charmstar Business Corporation 1,39%
Union Time Enterprise Limited 0,46%
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 24/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 13/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 25/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 04/02/2020

Xem thêm