Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần TCO Holdings (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 12.000 0 (0) 7,06 0,75
HCT 0 -9.100 (-100,00) -89,88 0,46
HMH 12.937 +837 (+6,92) 24,35 0,88
MHC 9.900 +30 (+3,12) 5,41 0,71
PCT 7.060 -140 (-1,94) 8,02 0,63
PRC 19.374 -26 (-0,13) 0,44 0,63
PSC 0 -11.900 (-100,00) 8,67 0,72
PSP 6.300 0 (0) 64,25 0,55
PTS 8.709 +9 (+0,10) 58,14 0,50
PTT 9.300 0 (0) 19,66 0,77
PTX 1.200 0 (0) 0,71 0,08
PVP 14.150 -30 (-2,07) 7,71 0,78
RAT 14.500 0 (0) 7,71 0,96
STS 37.000 0 (0) 5,39 0,68
TCL 37.000 0 (0) 7,91 1,96
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Hoàng Nam 15,10%
Phạm Duy Như Quỳnh 4,91%
Nguyễn Thị Nhung 4,43%
Nguyễn Duy Dinh 4,37%
Nguyễn Thị Kim Phượng 4,35%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 16/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 26/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 06/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 04/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/03/2023

Xem thêm