Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 12.100 -900 (-6,92) 7,54 0,84
HCT 0 -17.700 (-100,00) -436,62 0,88
HMH 16.606 +6 (+0,04) 11,28 0,87
HTV 14.650 0 (0) 11,30 0,59
MHC 13.800 -100 (-6,75) 6,35 1,02
PCT 8.863 -237 (-2,60) 15,99 0,70
PRC 0 -15.400 (-100,00) 19,09 0,65
PSC 16.000 -900 (-5,33) 14,56 1,03
PSP 11.900 -400 (-3,25) 21,56 1,01
PTS 11.483 -417 (-3,50) 10,18 0,72
PTT 8.172 +472 (+6,13) 92,19 0,68
PTX 300 0 (0) 0,34 0,02
PVP 18.224 -576 (-3,06) 7,63 1,18
RAT 12.100 -1.000 (-7,63) 38,39 1,03
STS 35.000 0 (0) 6,05 1,01
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Duy Dinh 21,36%
Phạm Duy Như Quỳnh 16,12%
Nguyễn Thị Nhung 4,43%
Nguyễn Thị Kim Phượng 4,35%
Hoàng Anh Dũng 3,37%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 27/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 20/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 22/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 22/03/2021

Xem thêm