Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 12.733 -1.267 (-9,05) 7,39 0,83
HCT 13.200 -1.400 (-9,59) 118,67 0,66
HMH 16.015 -85 (-0,53) 9,69 0,88
HTV 15.700 0 (0) 9,56 0,63
MHC 12.700 +60 (+4,95) 2,62 0,82
PCT 8.888 -12 (-0,13) 15,44 0,68
PRC 0 -19.500 (-100,00) 20,11 0,83
PSC 0 -19.600 (-100,00) 11,72 1,20
PSP 11.351 +151 (+1,35) 16,18 0,94
PTS 13.050 +350 (+2,76) 7,68 0,81
PTT 6.700 0 (0) 79,82 0,59
PTX 200 0 (0) 0,23 0,02
PVP 19.280 -120 (-0,62) 7,81 1,21
RAT 10.100 +1.300 (+14,77) 29,60 0,79
STS 41.100 0 (0) 7,11 1,18
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Duy Dinh 21,36%
Phạm Duy Như Quỳnh 16,12%
Nguyễn Thị Nhung 4,43%
Nguyễn Thị Kim Phượng 4,35%
Hoàng Anh Dũng 3,37%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 20/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 22/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 22/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 20/01/2021

Xem thêm