Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 9.700 0 (0) 5,63 0,63
HMH 10.629 +29 (+0,27) 8,11 0,58
HTV 14.100 -15 (-1,05) 7,04 0,55
MHC 8.000 -16 (-1,96) -283,23 0,64
PCT 0 -6.500 (-100,00) 9,75 0,51
PJC 23.200 +200 (+0,87) 9,45 1,37
PRC 0 -12.000 (-100,00) 38,94 0,51
PSC 0 -14.000 (-100,00) 8,49 0,81
PSP 7.100 -200 (-2,74) 9,47 0,59
PTS 8.483 +83 (+0,99) 6,65 0,51
PTT 5.000 0 (0) 6,79 0,44
PTX 200 0 (0) 0,14 0,02
PVP 13.447 +47 (+0,35) 5,63 0,88
RAT 11.300 0 (0) 12,97 0,86
STS 17.000 0 (0) 2,94 0,49
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 21,35%
Công ty Cổ phần Hàng hải MACS 7,05%
Nguyễn Thành Lê 6,82%
Nguyễn Thị Nhung 4,43%
Nguyễn Thị Kim Phượng 4,35%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 20/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 20/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 21/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 20/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 25/05/2020

Xem thêm