Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 10.000 0 (0) 5,88 0,62
HMH 11.007 -493 (-4,29) 36,45 0,70
MHC 10.200 -75 (-6,84) 8,61 0,80
PCT 7.115 -285 (-3,85) 10,44 0,65
PRC 17.526 -474 (-2,63) 0,41 0,59
PSC 0 -12.800 (-100,00) 18,69 0,78
PSP 6.955 -645 (-8,49) 282,61 0,61
PTS 9.182 -118 (-1,27) 9,18 0,53
PTT 7.900 0 (0) 16,70 0,65
PTX 1.200 0 (0) 0,70 0,08
PVP 14.800 -35 (-2,31) 4,79 0,85
RAT 14.500 0 (0) 7,71 0,96
STS 37.000 0 (0) 5,39 0,68
TCL 38.300 -20 (-0,51) 8,39 2,08
TCO 13.050 -95 (-6,78) 6,99 0,79
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Hoàng Nam 15,10%
Phạm Duy Như Quỳnh 4,91%
Nguyễn Thị Nhung 4,43%
Nguyễn Duy Dinh 4,37%
Nguyễn Thị Kim Phượng 4,35%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 26/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 06/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 04/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 17/01/2023

Xem thêm