Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 10.500 0 (0) 6,18 0,66
HCT 0 -9.100 (-100,00) -89,88 0,46
HMH 10.982 +182 (+1,69) 19,13 0,70
MHC 9.520 +37 (+4,04) 5,31 0,69
PCT 7.200 0 (0) 8,36 0,65
PRC 19.520 +20 (+0,10) 0,47 0,67
PSC 0 -11.900 (-100,00) 8,67 0,72
PSP 6.411 +111 (+1,76) 65,38 0,56
PTS 8.500 0 (0) 58,14 0,50
PTT 9.300 0 (0) 19,66 0,77
PTX 1.200 0 (0) 0,71 0,08
PVP 13.950 +20 (+1,45) 7,69 0,77
RAT 14.500 0 (0) 7,71 0,96
STS 37.000 0 (0) 5,39 0,68
TCL 37.000 +30 (+0,81) 7,89 1,96
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 51,00%
America Limited Liability Company 9,01%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 5,64%
Deutsche Bank AG 5,09%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 4,48%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 14/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 05/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 16/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 05/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 01/04/2023

Xem thêm