Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 15.500 0 (0) 10,20 1,01
HMH 0 -19.800 (-100,00) 15,28 1,06
MHC 7.380 +48 (+6,95) -5,67 0,54
PCT 7.671 +371 (+5,08) 19,49 0,60
PRC 0 -16.600 (-100,00) 17,64 0,73
PSC 0 -15.000 (-100,00) 13,15 0,87
PSP 11.599 +99 (+0,86) 148,45 1,02
PTS 12.164 +264 (+2,22) 5,80 0,70
PTT 6.899 +499 (+7,80) 17,94 0,59
PTX 300 0 (0) 0,19 0,02
PVP 11.410 +210 (+1,88) 5,57 0,69
RAT 19.500 0 (0) 15,77 1,39
STS 35.000 0 (0) 4,23 0,73
TCL 33.600 +30 (+0,90) 8,71 1,70
TCO 13.000 +70 (+5,69) 5,00 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 51,00%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 5,64%
Deutsche Bank AG 5,09%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 4,48%
Vietnam Equity Holding 3,21%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 04/05/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 30/08/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2021 24/03/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 10/02/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 28/07/2021

Xem thêm