Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMC 13.991 -609 (-4,17) 25,69 1,02
CTF 20.250 -15 (-0,73) 186,09 1,91
GGG 5.000 0 (0) -1,65 0
HAX 30.100 +10 (+0,33) 15,99 2,51
HHS 11.300 +20 (+1,80) 15,81 0,81
HTL 22.900 -5 (-0,21) 7,93 1,39
SVC 134.800 +880 (+6,98) 29,21 2,56
TCH 20.850 -30 (-1,41) 16,99 1,07
TMT 17.400 0 (0) 21,58 1,44
VMA 7.000 0 (0) 4,31 0,32
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Thị Huyền Trang 0,39%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 0,01%
Quỹ đầu tư tăng trường DFVN 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 28/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 28/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2021 03/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 06/05/2021

Xem thêm