Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMC 0 -7.000 (-100,00) 9,12 0,54
CTF 20.050 -5 (-0,24) 69,87 1,76
GGG 4.900 0 (0) -1,62 0
HAX 23.850 +85 (+3,69) 12,62 1,99
HHS 7.520 +2 (+0,26) 9,14 0,54
HTL 20.000 0 (0) 6,93 1,21
SVC 94.000 +520 (+5,85) 13,73 1,71
TCH 16.650 0 (0) 8,64 0,71
TMT 13.850 -15 (-1,07) 23,65 1,18
VMA 7.000 0 (0) 4,31 0,32
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Thị Huyền Trang 0,61%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 0,01%
Quỹ đầu tư tăng trường DFVN 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 28/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 28/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2021 03/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 06/05/2021
BCTC đã kiểm toán Q9 - 2020 19/11/2020

Xem thêm