Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 14.100 0 (0) 13,55 0,95
AMS 12.166 -834 (-6,42) 5,77 0,90
ATB 2.300 0 (0) -2,96 0,72
B82 2.100 0 (0) 20,29 0,21
BHT 12.800 0 (0) -3,88 0
BMN 13.200 +1.600 (+13,79) 8,25 1,21
BOT 10.846 -854 (-7,30) -6,23 1,98
BTU 13.471 +171 (+1,29) 5,99 0,92
BUD 20.700 +2.700 (+15,00) 27,89 1,74
C12 5.000 0 (0) 7,06 0,31
SII 16.300 -120 (-6,85) -11,71 0,75
TCD 21.950 -95 (-4,14) 5,41 1,54
TGG 11.300 -80 (-6,61) 4,88 1,01
THG 73.800 -10 (-0,13) 8,51 2,31
TTA 14.100 -80 (-5,36) 15,59 1,18
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Bamboo Capital 103,09%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios 14,88%
Nguyễn Hồ Nam 8,40%
Nguyễn Thanh Hùng 4,90%
Lê Thị Mai Loan 3,90%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 28/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 07/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 13/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 03/02/2021

Xem thêm