Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 23.662 -238 (-1,00) 8,30 1,35
BAB 24.679 -321 (-1,28) 25,32 2,10
BVB 25.436 -364 (-1,41) 24,23 1,99
KLB 24.685 -515 (-2,04) 13,22 1,75
MSB 27.750 -5 (-0,17) 10,46 1,99
NAB 24.481 -519 (-2,08) 6,86 1,45
NVB 30.107 -593 (-1,93) 83,34 2,74
OCB 30.400 -10 (-0,32) 9,19 1,63
PGB 37.502 +402 (+1,08) 39,84 1,83
SGB 20.389 -311 (-1,50) 55,70 1,66
SHB 24.950 0 (0) 11,48 1,88
SSB 40.800 -20 (-0,48) 21,89 3,42
STB 30.850 +20 (+0,65) 16,55 1,74
TCB 54.000 -90 (-1,63) 10,88 2,15
TPB 47.500 -170 (-3,45) 10,88 2,25
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 26/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 14,93%
Nguyễn Thị Thanh Thủy 4,96%
Nguyễn Thị Thanh Tâm 4,96%
Hồ Anh Minh 3,93%
Nguyễn Thị Phương Hoa 2,16%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 20/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 17/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 27/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 24/03/2021

Xem thêm