Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 21.087 -13 (-0,06) 7,32 1,21
BAB 21.519 -81 (-0,38) 24,77 1,77
BVB 21.019 -81 (-0,38) 18,17 1,65
KLB 23.481 -119 (-0,50) 11,13 1,66
MSB 22.850 +65 (+2,92) 9,24 1,32
NAB 19.406 -94 (-0,48) 5,77 1,19
NVB 28.256 -344 (-1,20) 79,96 2,63
OCB 27.350 +75 (+2,81) 8,21 1,47
PGB 24.560 +1.460 (+6,32) 33,23 1,82
SGB 17.448 +148 (+0,86) 47,66 1,42
SHB 27.500 -80 (-2,82) 13,45 1,99
SSB 37.000 -20 (-0,53) 19,65 3,10
STB 26.100 -20 (-0,76) 13,73 1,62
TCB 52.900 -30 (-0,56) 10,65 2,10
TPB 43.700 -40 (-0,90) 10,01 2,07
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 14,96%
Nguyễn Thị Thanh Thủy 4,97%
Nguyễn Thị Thanh Tâm 4,97%
Hồ Anh Minh 3,94%
Nguyễn Thị Phương Hoa 2,17%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 17/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 27/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 24/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 27/01/2021

Xem thêm