Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.449 +49 (+0,58) 19,27 0,65
ACB 27.300 -35 (-1,26) 6,61 1,49
BAB 12.626 -74 (-0,58) 13,45 1,04
BID 52.000 +225 (+4,52) 13,75 2,41
BVB 10.999 +99 (+0,91) 93,77 0,94
CTG 35.200 -50 (-1,40) 9,45 1,48
EIB 18.350 -35 (-1,87) 14,75 1,42
HDB 22.500 -40 (-1,74) 6,46 1,40
KLB 12.420 +120 (+0,98) 7,82 0,78
LPB 17.100 -60 (-3,38) 6,59 1,28
MBB 23.900 -5 (-0,20) 6,03 1,29
MSB 15.400 -30 (-1,91) 6,63 0,98
NAB 16.649 +49 (+0,30) 6,72 1,16
NVB 11.445 +145 (+1,28) -9,40 1,23
OCB 15.200 -30 (-1,93) 7,47 1,06
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 14,88%
Nguyễn Thị Thanh Thủy 4,94%
Hồ Anh Minh 4,89%
Hồ Thủy Anh 4,89%
Nguyễn Phương Hoa 2,16%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 02/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 27/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 14/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 25/01/2024

Xem thêm