Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 7.604 -196 (-2,51) 17,35 0,58
ACB 26.600 -15 (-0,56) 6,44 1,46
BAB 12.023 -377 (-3,04) 12,86 0,97
BID 48.350 +25 (+0,51) 12,82 2,24
BVB 10.598 -202 (-1,87) 90,35 0,91
CTG 31.600 -110 (-3,36) 8,53 1,35
EIB 16.500 -35 (-2,07) 13,27 1,28
HDB 22.250 -75 (-3,26) 6,39 1,39
KLB 10.998 -102 (-0,92) 6,93 0,70
LPB 20.100 0 (0) 7,75 1,51
MBB 22.700 -40 (-1,73) 5,73 1,22
MSB 13.450 +25 (+1,89) 5,79 0,86
NAB 15.900 +10 (+0,63) 6,42 1,10
NVB 9.013 -287 (-3,09) -7,65 1,01
OCB 13.500 -25 (-1,81) 8,40 0,97
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 14,88%
Nguyễn Thị Thanh Thủy 4,94%
Hồ Anh Minh 4,89%
Hồ Thủy Anh 4,89%
Nguyễn Phương Hoa 2,16%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 02/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 27/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 14/08/2023

Xem thêm