Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 17.367 -33 (-0,19) 129,29 0,52
CLG 2.563 +63 (+2,52) -0,26 2,04
DLR 12.842 +542 (+4,41) -15,11 0
EFI 3.264 -136 (-4,00) -9,46 0,41
EIN 13.738 -262 (-1,87) 24,38 1,26
HD2 11.801 -499 (-4,06) 220,81 0,92
HD6 38.024 +4.724 (+14,19) 208,67 2,95
HD8 11.424 -176 (-1,52) 21,05 0,90
HPI 24.460 -2.940 (-10,73) 6,25 6,04
HRB 23.500 0 (0) 6,79 1,13
IDV 67.911 -1.589 (-2,29) 7,43 2,50
KSF 98.074 +474 (+0,49) 130,98 4,90
NDN 16.061 -439 (-2,66) 4,04 1,12
NRC 20.862 +62 (+0,30) 22,04 1,65
PV2 7.766 +366 (+4,95) 64,65 1,24
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
CTCP Phát triển KCN Biên Hòa (SONADEZI) 51,19%
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp 51,19%
America Limited Liability Company 15,52%
Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai 5,66%
Trần Cảnh Thông 5,58%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 19/01/2022
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 29/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 08/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 19/07/2021

Xem thêm