Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAP 83.403 +3 (+0) 7,76 3,07
DHC 41.600 -110 (-2,57) 10,83 1,81
GVT 75.000 0 (0) 6,04 1,55
HAP 4.800 -8 (-1,63) 29,58 0,44
HHP 10.250 -30 (-2,84) 30,14 0,88
PRT 10.852 -348 (-3,11) 29,90 0,82
SVT 11.250 -15 (-1,31) 7,43 0,83
VID 5.500 +9 (+1,66) 12,60 0,35
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông 33,27%
Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông 7,40%
Lê Thị Minh Giang 5,39%
Bùi Quang Mẫn 3,45%
Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông 3,34%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 14/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 02/09/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 19/08/2022

Xem thêm