Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMC 13.991 -609 (-4,17) 25,69 1,02
CTF 20.250 -15 (-0,73) 186,09 1,91
GGG 5.000 0 (0) -1,65 0
HAX 30.100 +10 (+0,33) 15,99 2,51
HHS 11.300 +20 (+1,80) 15,81 0,81
HTL 22.900 -5 (-0,21) 7,93 1,39
SVC 134.800 +880 (+6,98) 29,21 2,56
TCH 20.850 -30 (-1,41) 16,99 1,07
TMT 17.400 0 (0) 21,58 1,44
VMA 7.000 0 (0) 4,31 0,32
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Bến Thành 30,59%
Đào Minh Tuấn 6,52%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 6,17%
Jom Silkkitie Asia Equity Investment Fund 3,17%
VOF Investment Ltd. 3,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 28/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 12/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 06/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 07/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 26/01/2021

Xem thêm